• Inštalácia a oprava vodovodného potrubia – inštalácia vodovodnej prípojky, inštalácia stupačiek, revíznych šácht

    0949 747 775

Pokládka, výmeny a opravy kanalizačného potrubia

Inštalácia a opravy kanalizačného potrubia

Zo všetkých častí vašich inštalácií je pravdepodobne najdôležitejšia kanalizácia. Prečo? Kanalizačné vedenia odvádzaju odpad z vašej domácnosti. Ako každá iná časť vašich inštalácií bude čas od času vaša kanalizácia vyžadovať údržbu, preto budete potrebovať profesionálneho inštalatéra pre túto veľmi dôležitú úlohu.

Nikdy neviete, kedy budete potrebovať opravu alebo výmenu kanalizácie. Tieto problémy sa väčšinou vyskytnú neočakávane. Kanalizačný systém vášho domu nie je obmedzený iba na váš dom, začína a končí na ulici. Keď máte problém s kanalizáciou, nemusí to byť priamo vo vašom dome, ale na vašom pozemku hlboko pod zemou. Existuje niekoľko príčin zanesených alebo zlomených odtokových potrubí, ktoré náš tím správne identifikuje a poskytne vám rýchlu a spoľahlivú službu pre všetky vaše opravy a výmeny kanalizácie a vodovodov.

Inštalácia, opravy a výmeny kanalizácie

Pre staviteľov nových domov ponúkame profesionálne inštalácie kanalizačnej siete, zriadenie kanalizačnej prípojky, a pre majiteľov starších nehnuteľností zasa zabezpečíme opravu kanalizácie, výmenu kanalizácie alebo čistenie upchatej kanalizácie a TV monitoring kanalizácie. Pre tých, ktorí kupujú už existujúci dom, ponúkame detekciu únikov z potrubí, aby ste si mohli byť istí, že vaše rozhodnutie kupovať dom bolo dobré a neexistujú žiadne skryté závady.

Proces inštalácie kanalizačnej siete

Inštalácia novej kanalizačnej siete začína starostlivým mapovaním (tv monitoring kanalizácie) vašich existujúcich inštalácií. Skontrolujeme, či už existujúce potrubia, a to ktoré odtoky sú k dispozícii vo vašom dome. Odtokové potrubie vo vašom suteréne a pod vašou kúpeľňou a kuchyňou je potrebné pripojiť k rozvodu odpadovej vody. Rovnako je dôležité obstarať správnu veľkosť potrubia kanalizačnej siete, aby sa minimalizovali potencionálne upchávky a budúce úniky.

Samotná inštalácia kanalizačnej siete vyžaduje kopanie, udržiavanie správneho sklonu, prípravu zákopovej rúry, kladenie potrubia a pripojenie domu ku koncovému bodu, či už ide o mestské kanalizácie alebo septik.

Kanalizačná prípojka / Upchatie potrubia

Pripojenie domových odpadov k verejnej kanalizácii znamená investíciu do vybudovania kanalizačnej prípojky, vrátane výkopových prác. Princíp pripojenia domu na kanalizáciu je pomerne jednoduchý. Pre takzvanú gravitačnú variantu, ktorá využíva prirodzený spád smerom k verejnému kanalizačnému potrubiu, je nutné všetky odtoky umývadiel a drezov, vaní a sprchovacích kútov wc toaliet či odkvapových a odtokových zvodov prepojiť s hlavnou odtokovou rúrou, ktorá vedie v podzemí v nemrznúcej hĺbke a odvádza odpad z vnútornej domovej kanalizácie do kanalizačnej stoky. Pri správne vyspádovanom systéme potom prípojkou odteká všetka odpadová voda do kanalizačnej stoky.

Na verejnú kanalizáciu sa prípojka nainštaluje buď do revíznej šachty pomocou prierazu do steny tejto šachty, či na už pripravený vstup do šachty, prípadne takzvaným vonkajším spádom rovno do šachty, alebo napojením priamo do potrubnej stoky.

Naša firma poskytuje odborné poradenstvo a servis pri všetkých druhoch prác v oblasti kanalizácie a vody, od samotného čistenia kanalizácie až po opravy alebo inštaláciu novej kanalizácie. Okrem toho naši inštalatéri disponujú nástrojmi, technológiami, odbornými znalosťami a vybavením, ktoré sú potrebné na zvládnutie akejkoľvek komerčnej alebo domácej opravy kanalizačnej linky.

Upchatá kanalizácia

Upchatá kanalizácia je jedným z najčastejších problémov s inštaláciami, ktorým čelia dnešní majitelia domov. Či už je to preto, že vaše deti upchali toaletu papierom, alebo niekto nevenoval dostatok pozornosti tomu čo vypúšťal do drezu v umývadle, to všetko skončilo dole vo vašom kanalizačnom systéme a mohlo spôsobiť upchávku. Pretrvávajúce alebo kritické upchatie môže viesť k vážnym poškodeniam inštalácie v celom dome. Vždy odporúčame zavolať profesionálnych inštalatérov akými sme aj my na akúkoľvek veľkú upchávku kanalizácie.

V našej firme sme hrdí na to, že sme poskytli už veľké množstvo výnimočných služieb zákazníkom. Naši inštalatéri sú plne licencovaní, prichádzajú načas a zaobchádzajú s vami a vašim majetkom s maximálnym rešpektom. Opravili sme upchaté a zablokované odtoky predtým, než sa problém zhoršil, pretože problémy s kanalizáciou majú tendenciu sa časom zhoršovať. Odporúčame vám, aby ste si všímali znaky, ktoré poukazujú na upchatý odtok.

Pomalé vypúšťanie vody

Ak spozorujete, že voda z umývadla alebo toalety pomaly odteká, mohlo by to znamenať, že vo vašich odtokových potrubiach došlo k upchatiu. Tiež ste si možno všimli, že voda sa hromadí na dne kuchynského drezu, či v sprchovom kúte počas sprchovania stúpa až k vašim členkom.

Bublajúce zvuky a kanalizačný zápach

Všimli ste si, že pri spláchnutí toalety počujete zvláštne bublajúce zvuky? Toto sa stáva, keď sa zachytený vzduch pokúša uniknúť z potrubia. Rovnako keď zacítite zápach odpadových vôd pochádzajúci z odtoku, zvyčajne to znamená, že vaša kanalizácia nepracuje správne. Nepríjemný zápach sa väčšinou šíri z materiálov, ktoré spôsobujú upchatie, takže musíte urýchlene hľadať riešenie.

Opakujúce sa upchávky

Majitelia domov sa často pokúšajú riešiť upchatý odtok pomocou chemikálií na čistenie odpadov. Často sa však problém nedá vyriešiť bez pomoci profesionálneho inštalatéra. Ak teda zistíte, že problém nezmizol, najlepšou možnosťou je kontaktovať našich inštalatérov.

Ako postupujeme pri riešení upchávok a iných závad na kanalizácii

 

Keď prídeme k vám, najskôr skúmame problém a zisťujeme, ktorá z možností jeho riešenia je pre vás najvýhodnejšia. Keď dospejeme k záveru, so všetkým vás oboznámime a dokonca v prípade nejasností použijeme videokameru, aby sme vám poskytli úplnú predstavu. Máme skúsenosti, technológiu a vybavenie na opravu prakticky akéhokoľvek problému, ktorý môžete mať vo vašom odtoku.

Sme hrdí na poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu každému z našich klientov, ktorým sme pomohli s upchatou kanalizáciou v priebehu pôsobnosti našej firmy. Naši plne licencovaní inštalatéri majú dostatok skúseností a profesionálne vybavenie na riešenie akýchkoľvek problémov s kanalizačnými potrubiami, ktoré mohli postihnúť vašu firmu alebo domácnosť. Ak ste spozorovali problém s kanalizáciou, nemali by ste príliš dlho čakať na to, kým ho vyriešite. Zatiaľ čo sa vám doterajšie upchávky javia ako malá nepríjemnosť, neskôr sa z toho môže vyvinúť veľký problém

Inštalácia kanalizácie

Poškodená kanalizácia nie je bežným problémom, ktorý postihuje majiteľov nehnuteľností, no napriek tomu keď vás zastihne môže to viesť k veľmi problematickej a komplikovanej situácii. Potreba opravy alebo kompletnej inštalácie novej kanalizačnej siete je všeobecne spôsobená jej starobou a opotrebovaním, použitím nekvalitných materiálov a neodbornou inštaláciou pri budovaní pôvodnej kanalizačnej stoky, zlým spádovaním, masívnym prerastením potrubia rozširujúcimi sa koreňmi, stavebnými zásahmi v blízkosti vašej kanalizácie, ktoré ju mohli zdeformovať, enviromentálnymi faktormi a inými faktormi.

Chronicky poškodený kanalizačný systém často naznačuje, že v ňom existuje väčší problém, a preto bude potrebné uskutočniť výmenu celej kanalizácie. Naše služby v oblasti opravy a inštalácie nových kanalizačných potrubí boli preverované viac ako 15. rokov, takže nemusíte mať obavy lebo naši technici sú pripravení riešiť váš projekt výmeny kanalizácie bez ohľadu na to, aký je komplikovaný.

 

Ak chcete získať bližšie informácie o našich službách v oblasti kanalizačnej siete, kontaktujte nás! Vďaka 15-ročným profesionálnym inštalaterskym skúsenostiam garantujeme vašu spokojnosť. Zameriavame sa na poskytovanie bezkonkurenčných služieb za skvelé ceny.

 

Ako postupujeme pri oprave kanalizačného potrubia?

 

Poškodená kanalizácia na vašom majetku môže predstavovať vážne riziko pre zdravie a pohodu vašich blízkych. Po prvé, náš profesionálny a skúsený tím identifikuje (tv monitoringom a trasovaním), kde je na vašom pozemku umiestnená kanalizačné potrubie. Pomocou profesionálneho vybavenia spravíme výkop minibagrom, aby sme odkryli poškodenú kanalizáciu. Ďalej zlomené alebo inak poškodené kusy rúr odstránime zo zeme a zmeriame, akú dĺžku nového potrubia budete potrebovať. Následne novú časť potrubia nadpojíme k pôvodnej časti do miesta, kde boli odstránené zlomené časti. Potrubie potom utesníme a skontrolujeme, či nedošlo k úniku a akýmkoľvek iným prekážkam vo vašej kanalizačnej linke, aby sa predišlo ďalším problémom. Po úspešnej oprave kanalizačného potrubia uvedieme výkop do pôvodného stavu.

Rýchle opravy a nová inštalácia kanalizácie od našej firmy 

Naše odborné znalosti a inovatívna technológia, ktorú pri opravách a montáži používame nám umožňujú najlepšiu voľbu riešenia problému pre vaše kanalizačné potrubie alebo vodovodné potrubie. Môžete sa na nás spoľahnúť, pretože máme skúsenosti so všetkými typmi a priemermy kanalizácie a vody. Taktiež používame TV videoinšpekciu na kontrolu kanalizačneho potrubia, čo nám pomáha určiť presne to, čo je príčinou nesprávnej funkčnosti potrubia. Akonáhle porozumieme problému, náš tím technikov je spôsobilý vykonať aj tie najrozsiahlejšie opravy a inštalačné služby pre obytné a komerčné objekty.

Naša firma je spoľahlivou voľbou pre opravu pôvodnej kanalizácie alebo odbornú montáž novej kanalizačnej linky.

Prasknutá kanalizácia

 Kanalizácia je dôležitou súčasťou každého objektu, ale na druhej strane je to pravdepodobne najmenej udržiavaná časť nehnuteľnosti. Nie je to preto, lebo ich majitelia sú leniví, ale preto, lebo postupy údržby kanalizačnej linky si vyžadujú zásah odborníkov. Ak sú problémy nesprávne diagnostikované z dôvodu nedostatku skúseností alebo neadekvátnych nástrojov, výsledkom môžu byť zbytočné opravy, ktoré vás vyjdú draho.

Prasknuté, zdeformované alebo zrútené prevalené kanalizačné potrubia môžu byť nebezpečné. V každom prípade existuje veľa faktorov, ktoré by ste si mali všímať pri používaní zariadení a sanity vo vašej nehnuteľnosti. Možno povedať, že symptómy pri prasknutej kanalizácii sú podobné tým, ktoré sprevádzajú aj upchatú kanalizáciu: nepríjemný kanalizačný zápach, bublajúce zvuky po použití toalety alebo umývadla, a rovnako pomalé odtekanie vody.

A aké faktory ovplyvňujú to, že vaša kanalizácia sa zdeformuje, zlomí alebo zrúti?

Opotrebovanie – Vo väčšine prípadov sú kanalizačné linky navrhnuté tak, aby vydržali niekoľko desaťročí – od 40 do 60 rokov. Preto ak máte staršie potrubie, potom je vysoká pravdepodobnosť, že sa rokmi opotrebovalo, preto sa zlomí alebo zdeformuje.

Korene stromov – Ak máte na svojom pozemku vysadené stromy, korene môžu vrásť hlboko do zeme a ohroziť vaše potrubie. Jedná sa o jednu z najčastejších príčin prasknutých, zlomených a zrútených rúr.

Nedostatočná údržba – Rovnako ako u iných aspektov vo vašej nehnuteľnosti, je dôležité, aby ste vykonali dostatočnú pozornosť údržbe vašich inštalácii. Týmto zodpovedným prístupom včasne odhalíte aj malé problémy a necháte ich opraviť pred tým, ako sa zhoršia. Ak však vaša kanalizácia nebola skontrolovaná a prečistená už niekoľko rokov, potom je pravdepodobné, že aj malý problém môže spôsobiť trhliny vo vašich rúrach.

Ľudské a enviromentálne faktory – zosuvy pôdy, otrasy zeme alebo aj zásahy ľudskej činnosti  môžu niekedy dopomôcť k havarijnému stavu vašej kanalizácie a spôsobiť dodatočné namáhanie potrubia.

Naši profesionálni inštalatéri vykonajú po príchode k vám podrobné kontroly a analýzy vašich potrubí. Vo väčšine prípadov použijú aj tv inšpekčné kamery, aby získali presný obraz o aktuálnom stave potrubia. Počas tv videoinšpekcie môžu naraziť na upchávky alebo symptómy, ktoré môžu odhaliť prasknuté, zlomené alebo zrútené prevalené potrubie, pričom priebežne vyhodnocujú úroveň poškodenia. Ak problém nie je tak vážny, použijeme metódu tlakového čistenia na spriechodnenie kanalizačnej siete. Ak však problém bude havarijný a potrubia rozbité alebo zrútené, inštalatéri použijú ďalšie pokročilejšie opravy.

 

Ak máte problémy s vašim potrubím ako opakujúce sa upchávky alebo prasknuté potrubie, zavolajte nám, a my vám môžeme povedať aké máte možnosti riešiť tieto nepríjemnosti!

 

 

Na čo slúži revízna šachta na kanalizáciu a ako postupujeme pri jej inštalácii?

Domová revizna  šachta slúži na pripojenie a kontrolu,čistenie kanalizačnej prípojky k hlavnému kanalizačnému potrubiu všade tam, kde nemožno reviznu šachtu umiestniť priamo do budovy, alebo ak je vzdialenosť budovy, do ktorej vstupuje kanalzačná prípojka, viac ako 10 m od hranice pozemku (nehnuteľnosti). Kanalzačnú šachtu osadíme do výkopu na štrkové ložko. Po osadení reviznej šachty sa cez prestupy napojí kanalizačné potrubie. Potom sa revizna šachta obsype zeminou a osadí sa plastový alebo liatinový poklop.

Počas dlhých rokov pôsobosti sme si vybudovali dobré meno vďaka našej schopnosti pomôcť klientom a cenovo dostupným a efektívnym službám v oblasti vodoinštalácií. Naša firma je plne licencovaná, takže môžeme zvládnuť všetky vaše inštalácie, vrátane montáž kanalizačnej reviznej šachty.

Potrebujete pripojiť práčku? Máte upchatý záchod? Pokazil sa vám bojler alebo prietokový ohrievač? Máte najvyšší čas vymeniť stúpačky, vykonať revíziu kanalizácie či zriadiť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku k domu? Zavolajte nám, o všetko sa postarajú naši inštalatéri a vodoinštalatéri.

Vodu máme pod kontrolou. Vždy a všade. Poskytujeme komplexnú ponuku služieb vodoinštalácie so zárukou seriózneho, profesionálneho a rýchleho jednania. Dodávka kvalitného materiálu je samozrejmosťou.

error: Kopírovanie textu je zakázané!