• Inštalácia a oprava vodovodného potrubia – inštalácia vodovodnej prípojky, inštalácia stupačiek, revíznych šácht

    0949 747 775

Spoľahlivá a bezpečná inštalácia revíznej alebo vodomernej šachty

Dôležitosť z hľadiska dlhodobej funkčnosti kanalizácie

Revízne a skružové šachty sú dôležité z hľadiska dlhodobej funkčnosti kanalizácie. Ich umiestnením na trase kanalizácie môžete kontrolovať odtok, a v prípade potreby skrze nich prečistiť upchatú trasu potrubia. Umiestňujú sa na trasách dlhých úsekov potrubia, v ostrých zlomoch alebo v mieste stretnutia viacerých trás. Šachta je zložená z troch častí, šachtového dna, šachtovej rúry a šachtového poklopu. Šachty sú vybavené odnímateľnými krytinami a musia byť ľahko prístupné po celý čas.

Inštalácia skružovej alebo revíznej šachty

Inštalácia skružovej alebo revíznej šachty je náročný proces vyžadujúci si vysokú úroveň zručností, odborných poznatkov i bezpečnostných opatrení. Samotné časti betónových foriem vážia niekoľko sto kilogramov a musia byť opatrne osadené a zmontované až po pokládku horného pokolopu, pričom šachta musí byť v rovine s dokončeným terénom.
Ak potrebujete zabezpečiť montáž a osadenie revíznej šachty, prípadne vyriešiť problémy súvisiace s vašou kanalizačnou linkou obráťte sa na našu firmu. Máme k dispozícii tím odborných inštalatérov, ktorý sa postarajú o všetko potrebné so zriadením a servisom revíznej šachty. Naša firma tiež disponuje špecializovanými mechanizmami potrebným pre vykonanie danej úlohy a potrebných prác na zabezpečenie spoľahlivého podzemného výkopu a pokládky.

Na čo slúži vodomerná šachta a ako postupujeme pri jej inštalácii?

Domová vodomerná šachta slúži na pripojenie vodovodnej prípojky k hlavnému vodovodnému systému všade tam, kde nemožno vodomer umiestniť priamo do budovy, alebo ak je vzdialenosť budovy, do ktorej vstupuje vodovodná prípojka, viac ako 10 m od hranice pozemku (nehnuteľnosti). Vodomernú šachtu usadíme do výkopu na betónovú základovú dosku. Po usadení vodovodnej šachty sa cez prestupy pretiahne vodovodné potrubie. Potom sa vodomerná šachta obsype zeminou.

Vybudovali sme si dobré meno vďaka našej schopnosti pomôcť klientom a cenovo dostupným a efektívnym službám v oblasti vodoinštalácií. Naša firma je plne licencovaná, takže môžeme zvládnuť všetky vaše inštalácie, vrátane montáž vodomernej šachty.

Potrebujete pripojiť práčku? Máte upchatý záchod? Pokazil sa vám bojler alebo prietokový ohrievač? Máte najvyšší čas vymeniť stúpačky, vykonať revíziu kanalizácie či zriadiť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku k domu? Zavolajte nám, o všetko sa postarajú naši inštalatéri a vodoinštalatéri.

Vodu máme pod kontrolou. Vždy a všade. Poskytujeme komplexnú ponuku služieb vodoinštalácie so zárukou seriózneho, profesionálneho a rýchleho jednania. Dodávka kvalitného materiálu je samozrejmosťou.

error: Kopírovanie textu je zakázané!